Arcen Belfeld Blerick Lomm Tegelen Velden Venlo
Website door Wiel Schouwenberg
LokaleDemocraten: "Thuis in uw omgeving!"
 
Raadslid LokaleDemocraten

Willem van Bommelstraat 5
5915 XV  Venlo

06-53691728

p.vancrooy@lokaledemocraten.nl
Peter van Crooy
 
Peter van Crooy (1959, Steyl) woont in Venlo en is in 2014 voor de Lokale Democraten gekozen in de gemeenteraad van Venlo. Daarvoor was Peter voor de Lokale Democraten actief als fractieondersteuner. Hij  kijkt terug op een rijk arbeidsverleden. Twintig jaar OcÚ, diverse projecten voor Wel.Kom, Scouting  Limburg, Provincie Limburg, Movisie en afdelingshoofd van het Domushuis in Venlo.
Daarnaast is Peter binnen Scouting Nederland nog actief als trainer en vertrouwenspersoon en was in het verleden voorzitter en bestuurslid binnen Scouting Limburg.   
Als raadslid wil Peter gewoon dichtbij de inwoners blijven staan. Eenvoudig taalgebruik en een laagdrempelig contact met de gemeente. Verder wil Peter zich inzetten voor wonen en leven in een veilige omgeving. Voor alle leeftijden, een goed aanbod in wonen, recreatie en activiteiten en blijvende aandacht voor de senioren in onze gemeente. Binnen de fractie heeft Peter diverse aandachtsgebieden.